Producenci

Szkolenie Laminacji Brwi - ONLINE

Dostępność: brak towaru
Cena: 399,00 zł 399.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
Ocena: 3.85714
Producent: natural lashes
Kod produktu: 0BA7-939AF

Opis

Warsztaty dla wszystkich którzy chcieliby poznać tajniki laminowania brwi! Teraz bez wychodzenia z domu dzięki szkoleniu ONLINE!

 

Aby zakupić szkolenie online kliknij tu

 

Do kogo skierowany jest kurs laminacji brwi?

Jeśli chciałabyś poszerzyć swoją wiedzę, poznać tajniki tego zabiegu bądź uzupełnić wiadomości po innym szkoleniu. Dobrze trafiłaś. To jest kurs dla CIEBIE!

 

Na czym polega kurs laminacji brwi i czego się nauczysz?

Laminacja brwi jest jednym z najbardziej uwielbianych zabiegów przez miłośniczki urody, makijażystki oraz stylistki brwi. Prostota piękna sama w sobie. To, co zachwyca w zabiegu laminacji brwi, jest jego naturalność i wygoda, która ułatwia ujarzmić niesforne włoski. Podczas szkolenia nauczysz się tego, jak odpowiednio i bezpiecznie wykonać zabieg oraz jak dbać o brwi po laminacji, aby efekt mógł utrzymać się dłużej.

W programie szkolenia:

- dwie techniki pracy: „na klej” i „pod folią”

- zalety i wady każdej z technik

- podstawy stylizacji z koloryzacją i regulacją oraz makijażem brwi

 
Przekazujemy wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu laminowania brwi!

W ramach szkolenia dowiesz się jak poprawnie wykonać zabieg dwiema technikami a także zobaczysz pokaz zabiegowy krok po kroku!

Szkolenie prowadzi Magdalena Jechna - Dużyńska.

 

 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ ONLINE

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje pojęć:

Szkolenia Natural Lashes –  działający pod adresem www.naturallashes.pl prowadzony jest przez firmę Beauty Academy Magdalena Jechna – Dużyńska ul. Hubala /44  [email protected] tel. 790864255, internetowy serwis usługowy, świadczący usługi transmisji danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z filmów, kipów wideo i audio oraz innych materiałów audiowizualnych za pomocą urządzeń elektronicznych podłączonych do Internetu.

Autor - podmiot zarządzający  i prowadzący  szkolenia Beauty Academy Magdalena Jechna – Dużyńska ul. Hubala /44  [email protected] tel. 790864255

Użytkownik  –osoba fizyczna lub prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu www.naturallashes.pl

Konto – witryna na której Użytkownik po zalogowaniu może dokonywać zakupu materiałów, przeglądać historię dotychczasowych zakupów, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

Produkty – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci materiałów wideo oraz plików komputerowych.

Cena - ceny  w Serwisie Produktów są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Autor ma prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Serwisu,  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach serwisu. Dokonane w takim trybie zmiany nie mają wpływu na zamówienie złożone przez datą wejścia w życie zmian.

 1. Postanowienia ogólne
  1. 1. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu. 
 1. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie pozwalające na przeglądanie stron WWW, a także posiadanie skrzynki pocztowej e-mail.
 2. Użytkownikiem mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. 
 3. Z chwilą dokonania rejestracji w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług. 
 4. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Beauty Academy Magda Jechna Dużyńska zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska. zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Produktów płatnych oraz bezpłatnych dowolnemu użytkownikowi, jeżeli uzna, że dany użytkownik narusza Prawa Autorskie Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska., podejmuje działania niezgodne z niniejszym regulaminem, lub działa na szkodę firmy.
 6. Korzystanie z Serwisu

Składanie i realizacja zamówień

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci materiałów wideo oraz innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo
 2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez . Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia. 
 3. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą wiadomości e-mail przesyłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
 4. Podstawowym sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go online poprzez przeglądarkę internetową
 5. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość e-mail, zawierająca informacje uzyskaniu dostępu do oglądania szkolenia online na platformie,

5.1 Dostęp do zakupionego szkolenia jest przekazany użytkownikowi przez 60 dni. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym kontakcie mailowym [email protected] , istnieje możliwość przedłużenia czasu dostępności.

 1. Faktury VAT wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie numeru NIP oraz danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem. Składając zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury elektronicznej oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. 

Opłaty

 1. Użytkownik może korzystać z produktów zamieszczonych w serwisie, po uprzedniej wpłacie ustalonej ceny. 
 2. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w Serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 

Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę zawartą Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska . Wypowiedzenie umowy będzie skuteczne począwszy od kolejnego Dnia pobierania opłaty. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska potwierdzi Państwu fakt wypowiedzenia umowy. 
 2. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Użytkownikiem w dowolnym czasie i z dowolnego powodu na piśmie, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia (o ile wypowiedzenie nie wynika z mocy prawa lub o ile nie ma uzasadnionej podstawy do skrócenia okresu wypowiedzenia). 
 3. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska. ma prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie, w następujących przypadkach: - naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub innych obowiązujących warunków oraz nienaprawienie takiego naruszenia w terminie 5 dni po otrzymaniu informacji od Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska. (lub szybciej, w uzasadnionych przypadkach); - uzasadnione podejrzenia Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska że popełniają Państwo lub popełnili Działanie zabronione, poprzedzone wcześniejszym wezwaniem do zaprzestania naruszeń; - konieczność wynikająca z przepisów prawa.
 4. Zasady korzystania z zakupionych produktów:
 5. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
 6. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli głównie oglądać Treści oferowane w serwisie za pomocą dostępnych kanałów dystrybucji. 
 7. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne. Użytkownik w żadnym momencie nie nabywa praw, w tym praw własności intelektualnej, do materiałów udostępnionych mu do korzystania. 
 8. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. 
 9. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sytuacji, mogących naruszać prawa autorskie, Beauty Academy Magdalena Jechna – Dużyńska  może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika) z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

Reklamacje i zwroty:

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail [email protected]
 2. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres wskazany przez Użytkownika. 
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się on, jest uszkodzony, nie daje się odtworzyć z przyczyn leżących po stronie Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska. lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może niezwłocznie po nieprawidłowym uruchomieniu się programu, wystąpić do Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska. z reklamacją. W celu skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej, na użytkowniku ciąży obowiązek sprawdzenia poprawności technicznej możliwości użytkowania platformy  (po raz pierwszy) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu jego zakupu. 
 4. Użytkownik ma obowiązek zawiadomić Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska o zamiarze reklamacji Produktu. Zawiadomienie powinno zawierać co najmniej: nazwę Produktu, numer zamówienia (transakcji), datę oraz cenę zakupu. Dla skuteczności zawiadomienia konieczne jest wysłanie e-maila z adresu, który został podany podczas składnia zamówienia. 
 5. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska. blokuje Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji (w przypadku produktów elektronicznych). 
 6. W ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o chęci reklamacji, Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska. poinformuje Użytkownika o decyzji odnośnie danego zgłoszenia. 
 7. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za zwracany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza reklamacji 
 8. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy. 
 9. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska deklaruje, że wszystkie reklamacje będą rozpatrywane z zachowaniem dobrych zwyczajów handlowych.10. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest wyłączona na podstawie art 38 pkt 13 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 t.j. z dnia 2017.03.30) 11. O braku możliwości odstąpienia od umowy Użytkownik zostanie powiadomiony każdorazowo przed zakupem wybranego Produktu. 

Faktury VAT 

 1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej. 
 2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF, jeżeli zaznaczy taką chęć wypełniając formularz zamówienia. Wystarczy zaznaczyć pole "Chcę otrzymać fakturę VAT", a następnie uzupełnić niezbędne dane. 
 3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej. 
 4. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany regulaminu
 1. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie. 
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem. 

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji. 
 2. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. 
 3. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
 4. Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Beauty Academy Magdalena Jechna - Dużyńska  

 

Promocje
Pęseta do rzęs RUBIS zakrzywiona
Pęseta do rzęs RUBIS zakrzywiona
139,00 zł 111,20 zł
szt.
Sienna X płyn micelarny
Sienna X płyn micelarny
55,00 zł 38,50 zł
szt.
Pęseta Medium Volume SATIN
Pęseta Medium Volume SATIN
49,00 zł 39,20 zł
szt.
COMBINAL 5% Aktywator w wodzie do farby 20 ml
COMBINAL 5% Aktywator w wodzie do farby 20 ml
25,00 zł 21,25 zł
szt.
COMBINAL Zestaw do stylizacji (farbowania) rzęs i brwi
COMBINAL Zestaw do stylizacji (farbowania) rzęs i brwi
429,00 zł 364,65 zł
szt.
Pęseta do brwi RUBIS CLASSIC DAISY
Pęseta do brwi RUBIS CLASSIC DAISY
119,00 zł 95,20 zł
szt.
ANGEL'S EYE rzęsy na pasku
ANGEL'S EYE rzęsy na pasku
29,00 zł 20,30 zł
EKSKLUZYWNE RZĘSY SATYNOWE GLOSSY
EKSKLUZYWNE RZĘSY SATYNOWE GLOSSY
59,00 zł 41,30 zł
Pęseta do rzęs RUBIS zakrzywiona
Pęseta do rzęs RUBIS zakrzywiona
139,00 zł 111,20 zł
szt.
COMBINAL Brow Lift saszetki do laminacji brwi
COMBINAL Brow Lift saszetki do laminacji brwi
19,00 zł 16,15 zł
szt.
Pęseta do brwi RUBIS CLASSIC GREEN DAISY
Pęseta do brwi RUBIS CLASSIC GREEN DAISY
119,00 zł 95,20 zł
szt.
Pompka do osuszania kleju
Pompka do osuszania kleju
14,00 zł 11,20 zł
szt.
COMBINAL Aktywne serum do rzęs Expert Eyelash Booster
COMBINAL Aktywne serum do rzęs Expert Eyelash Booster
350,00 zł 280,00 zł
szt.
Pędzelek Hulu Precision Set P118
Pędzelek Hulu Precision Set P118
17,00 zł 16,15 zł
szt.
Och! Glam Lashes by Natural Lashes (Brązy)
Och! Glam Lashes by Natural Lashes (Brązy)
59,00 zł 47,20 zł
PRO Natural Lashes- rzęsy naturalne
PRO Natural Lashes- rzęsy naturalne
169,00 zł 84,50 zł
Supercilium Eucalyptus Coolor Developer
Supercilium Eucalyptus Coolor Developer
65,00 zł 58,50 zł
szt.
PĘSETA LIGHT LASH
PĘSETA LIGHT LASH
49,00 zł 39,20 zł
szt.
PĘSETA NEW LIGHT VOLUME
PĘSETA NEW LIGHT VOLUME
49,00 zł 39,20 zł
szt.
Pęseta Volume SATIN
Pęseta Volume SATIN
49,00 zł 39,20 zł
szt.
PĘSETA PERFECT LASH
PĘSETA PERFECT LASH
49,00 zł 39,20 zł
Sienna X pędzelek do farby
Sienna X pędzelek do farby
39,00 zł 27,30 zł
szt.
COMBINAL EYELASH CLEANSER
COMBINAL EYELASH CLEANSER
65,00 zł 55,25 zł
szt.
Pęseta Light Volume SATIN
Pęseta Light Volume SATIN
49,00 zł 39,20 zł
szt.
Balsam regenerująco-ochronny do brwi Supercilium
Balsam regenerująco-ochronny do brwi Supercilium
129,00 zł 116,10 zł
szt.
Satine Mattee 0,125mm
Satine Mattee 0,125mm
79,00 zł 63,20 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl